EE21系列房间单温

浏览:506

                            

 

EE21 系列是专门开发的用于高精度温湿度测量的变 送器。提供墙面和管道两种安装方式,还有安装卡 子供用户选择,可快速简便的更换变送器。输出信 号可在电流和电压间随意选择。  
利用特殊的防辐射罩(选项),可满足户外应用。对 敏感元件的特殊镀膜保护(代码-HC),使其可以长 期应用于污染严重的恶劣环境。  
进行特殊的高湿校准(代码-CA01)后,EE21 可以 长期应用于相对湿度在 90%以上的高湿环境。 
精度(20°C) ± 2% RH (0...90%)   ± 3% RH (90...100%) 
 
更多的相关产品资料请致电成都超网实业有限公司!

川公网安备 51010702000902号